Sara, 10: “Vroeger zei ik altijd maar wat, maar nu denk ik eerst na.”

filosoferen met kinderen - gastlessenIk geef gastlessen voor alle groepen van de basisschool. In gewone groepen en in plusklassen. Voor elke leeftijd heb ik een hele serie lessen ontwikkeld. In elke les wordt ook iets creatiefs gedaan. Zoals dichten of tekenen. Ik kan eenmalig komen filosoferen in de klas, of meerdere keren, net wat de school wil. Lessen op maat zijn ook mogelijk. Zie rechts in het menu een overzicht van het aanbod.

Meer informatie? Bel 06-48064402 of mail.

Workshops voor professionals

De denkdraaier om te leren denken; creatief denken en filosofisch denkenIk geef ook trainingen aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals over hoe je met kinderen kunt filosoferen. Je kunt me als school of instelling inhuren voor het geven van een workshop, maar je kunt je ook individueel inschrijven voor een workshop.

Aangezien ik CRKBO geregistreerd ben, hoeven over mijn workshops geen btw betaald te worden.

Voor meer informatie: 06-48064402 of stuur een mail.

Methodiek

Ik werk volgens mijn eigen methodiek die ik de afgelopen vijf jaar heb ontwikkeld vanuit de praktijk gecombineerd met theorie/literatuur over filosoferen met kinderen. Ik werk steeds met een hoofdvraag. Deze leg ik als het ware in de kring en dan cirkelen we daar omheen door vanuit verschillende invalshoeken met verschillende werkvormen, denkoefeningen en spelletjes het thema te benaderen. Steeds sluit ik qua niveau aan bij de leeftijd wat betreft leefwereld én denkvaardigheden. Zo overstijgen we het persoonlijke en kunnen we naar het universele en algemene zoeken. Dat wat voor iedereen geldt. Want dat is wat filosoferen onderscheidt van kringgesprekken gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook belangrijk, maar iets heel anders dus. Bij filosoferen gaat het echt om kritisch en analytisch denken. Daar werk ik naar toe.

Inspireer anderen:
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •  
    1
    Share