Heeft filosofie nut en mag je deze vraag wel stellen?

10 sep
10 september 2014

Group of Children in Circle with Light Bulb‘Zonder filosofie krijg je straks geen baan’ kopte de Volkskrant afgelopen vrijdag 5 september. Auteur Martin Slagter gaat in dit stuk in op een onderwijsvisie die draait om vorming en ontplooiing. Kennis en vaardigheid zijn daarbij belangrijk maar ook het vermogen tot moreel oordelen en kritisch denken. Slagter stelt dat deze identiteitsvorming niet in termen van (economisch) nut te definiëren is. Nu is de vraag wat nuttig is een filosofische kwestie. Paradoxaal genoeg vindt Slagter dit echter een onzinnige, irrelevante vraag want filosofie betekent liefde voor wijsheid en het streven naar wijsheid is intrinsiek waardevol. Read more →

Is een juf altijd de baas?

26 aug
26 augustus 2014

colorful lettersOp de vraag ‘Waar willen jullie het over hebben de laatste les?’ haalden een middenbouw plusgroep haar schouders op en antwoordde: ‘weet niet, jij bent toch de baas.’
‘Dat is niet waar. In een filosofieles zijn de kinderen de baas,’ zei ik, want ik wilde helemaal niet de baas zijn.
‘Maar jij bent de juf,’ hield Dries vol.
‘Is een juf dan altijd de baas?’ vroeg ik.
‘Daar hebben we het al eens over gehad,’ wist Pieter nog.
‘Precies, en toen zeiden we dat een juf niet altijd de baas is. Dus… Pieter als jij nou eens een vraag uitzoekt…’ besloot ik (bazig). Gehoorzaam bekeek Pieter een stel filosofische vragenkaartjes en koos: Wie is de baas van taal?
‘Nu gaat het toch weer over bazen,’ zei hij, ‘en ik denk dat je hersenen de baas zijn want die gebruiken alle woorden wel of niet.’ Een goede start van een gesprek dat zo verder ging:

Read more →

‘Filosoferen hoef je niet te leren, dat kan iedereen’

02 jul
2 juli 2014

nachdenkliches Mädchen vor leerer Schultafel‘Nooit,’  is het antwoord van de kleuters van een Groningse basisschool in Beijum op de vraag of je ooit klaar bent met leren. Ze denken ook na over wát je allemaal kunt leren. En dat is veel, heel veel, want alles weten en alles kunnen is onmogelijk. Het zou ook best saai zijn, want dan heb je niks meer te leren en het is bijvoorbeeld heel leuk om te leren fietsen. Toch zijn er dingen die je niet hoeft te leren. Die gaan vanzelf. Zoals met je ogen knipperen.

Read more →

Bang? Niks daarvan, gewoon springen!

31 mei
31 mei 2014

SDSC06901tiekem dromen we er allemaal van, een coole sprong van de hoogste duikplank. Gewoon die trap op, de plank aflopen, je tenen over de rand, recht die rug en springen maar. En weer boven komen natuurlijk, zonder een knalrode buik of rug. Maar wie durft het echt? In zomaar een middenbouwklas van een Groningse school zijn dat bijvoorbeeld maar vier kinderen en de andere 23 zouden het heel graag willen maar durven niet. Bijna allemaal hebben ze wel eens op de plank staan twijfelen. Wat is dat toch met angst? Hoe zit dat?

Read more →

“Ik kies voor mijn vis, anders gaat hij dood omdat ik dat wil”

31 mrt
31 maart 2014

trolley dilemmaAl bijna vijftig jaar breken volwassenen hun hoofd over het Trolley Dilemma. Een groep kinderen van een school uit Haren zette ook haar tanden in het probleem en zij kwamen tot een heel bijzondere oplossing. Het is de vraag of ooit eerder een groep volwassenen op dezelfde creatieve oplossing is gekomen als deze bovenbouwers. Daar gingen wel heel wat, soms onalledaagse, overwegingen aan vooraf.

Read more →

UA-38867724-1