Filosoferen met kinderen, waarom zou je dat nou doen?

Het is zeer verrassend om te filosoferen met kinderen. Hun redeneringen zijn vaak ontroerend, origineel, creatief en ook verbazingwekkend slim. Het is goed voor hun sociale, emotionele, morele- en taalontwikkeling. Bovendien leren ze kritisch en creatief te denken.

Maar de leukste reden is dat je kinderen op een heel andere manier leert kennen, je leert niet zozeer wat ze denken maar hoe ze denken.

Bovenal kan het filosoferen een heerlijk vrij gevoel geven. Er bestaan namelijk geen foute antwoorden en je hebt er geen kennis voor nodig, alleen je hoofd.

De filosofiejuf blogt over filosoferen met kinderen. Filosofiejuf blogt

 • schaduwspel

  Kun je licht vangen?

  Het is donker in de klas met kleuters. Ze luisteren naar een verhaal over Anna en de zon en de maan. Er is alleen een beetje […]
  Lees meer

 • cornici vuote appese

  “We zullen nooit klaar zijn met denken”

  De kinderen uit een bovenbouwgroep moeten in groepjes zes schilderijen van Rembrandt, Helmantel, Mondriaan, Appel, Dali en Picasso op volgorde leggen van meest echt lijkend naar minst […]
  Lees meer

 • Sguardo nel tempo - A look into the time

  Goed of fout? Dat zit goed fout in het onderwijs!

  “Ik heb het goed, ik heb het goed.” Een jongen uit een bovenbouwplusklas springt van zijn stoel en danst door het lokaal. Hij heeft hierdoor niet in de gaten dat het helemaal niet om goed of fout draaide in het filmpje waar we naar keken maar om het bewust worden van de feilbare waarneming van de mens. Het is een bekend filmpje waarin de kijker de opdracht krijgt om te tellen hoe vaak de bal wordt overgegooid. Doordat je druk bent met tellen zie je iets anders totaal over het hoofd. Dat inzicht had hij moeten krijgen en niet dat hij het goed had.

 • 15

  “Water kun je niet tellen want de druppels zitten aan elkaar geplakt.”

  In bovenstaand filmpje zie je allemaal kindertekeningen. De opdracht was: teken iets wat ontelbaar is. Kinderen denken hierdoor al tekenend na over vorm en materie van de […]
  Lees meer

Blog